Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Inbjudande innemiljö

Rådjurets förskola erbjuder lärmiljöer för lek, lärande och utveckling som är tydliga, tilltalande och tillgängliga. Vi tror på det kompetenta barnet och att människor har en drivkraft att utforska omvärlden. Vi har lärmiljöer som bjuder in till lek och lust att vilja undersöka nya saker. Den väcker barns tankar, idéer och nyfikenhet. Det finns en variation av kreativt och utforskningsbart material som möjliggör att undersöka, pröva och uttrycka sina tankar på olika sätt. Vi introducerar material och mötesplatser tillsammans med barnen för att den ska vara tydlig och barnen ska förstå vad miljön är till för och vad de kan göra där. Digitala verktyg är ett komplement som kan bidra till nya upplevelser och erfarenheter.

Lärmiljön blir tilltalande för barnen och tillsammans med närvarande pedagoger får det stor betydelse för barnens meningsskapande i ett lustfyllt lärande där de får vara med och påverka sin vardag. Utbildningen genomsyrar hela vår verksamhet och olika mötesplatser möjliggör undersökande och utforskande under hela dagen. Tillgängliga mötesplatser och material i barnens nivå ger barnen möjlighet att utforska på egen hand och att göra egna val.

Barn undersöker löv med mikroskåpägg
Barn leker med djur i sanden på ljusbordet
Liten hand som leker med sand

Utemiljön är en viktig lärandemiljö

Vår utemiljö består av fyra olika gårdar som är anslutna till varandra och förskolan. Miljön ute på gården har inslag av skog där barn kan utforska sin fantasi och rörlighet. I förskolans närområde har vi skog och natur som möjliggör olika upptäckter när vi går på utflykt med barnen. Det erbjuds olika material som stimulerar barns lek och lärande. Vi blandar gärna material från naturen i våra miljöer både ute och inne för att barnen ska få möjlighet att upptäcka på olika sätt. Vi ser utemiljön som ett lärorum, bedriver stora delar av vår verksamhet utomhus ute på gården och i vår närmiljö.

Barn ligger på marken och ritar
Barn undersöker naturmaterial med förstoringsglas

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön barnen ska vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användningen av kemikalier på förskolan. Vi gör medvetna val vid inköp av nytt material. Vi arbetar med återvinning och återanvändning och tar vårt ansvar för en hållbar framtid.

Lite material från förskolan
Lite material från förskolan