Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Varje hemvist erbjuder barnen en lärmiljö som lockar till utforskande, lek och samspel. Lärmiljöerna är utformade efter barnens ålder, behov och intressen vilket gör att de är föränderliga. Vi strävar efter att ha laborativt material som utmanar barnens fantasi och kreativitet. Det är viktigt för oss att skapa mötesplatser och rum i rummen som gör att barnen kan mötas i mindre sammanhang.

Förskolan har en stor gård och skogen nära inpå. Vi strävar efter daglig utevistelse och att lämna gården för att utforska närområdet minst en gång i veckan.

Material

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

Lite material från förskolan
Lite material från förskolan

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan.