Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Rudbecksparkens förskola!

Rudbecksparkens förskola ligger centralt intill Rudbecksparken i nära anslutning till konstmuseum, stadsbibliotek, teater och andra kulturaktiviteter.

Vi är en förskola som består av två avdelningar, Misteln som är en 1-3 årsavdelning och Kastanjen som är en 3-5 årsavdelning.

Det är cirka 40 barn på förskolan och 8 st förskollärare och barnskötare som arbetar tillsammans.

Mindre grupper:

Under stora delar av dagen delar vi in barnen i mindre grupper, dels för att skapa lugn och ro samt att kunna se varje barns enskilda behov. Hur vi delar in barnen i grupperna kan se lite olika ut, men målet är att kunna ge varje barn mer tid.

Maten:

Vi har ett mottagningskök som tar emot vår mat från Hässlö catering. Där lagas den mesta maten från grunden och man arbetar säsongsbetonat och klimatsmart där man strävar efter ekologiska, KRAV- och nyckelhålsmärkta varor till största mån.

Måltiden är en viktig stund på dagen. Då kan vuxna och barn tillsammans reflektera över vad som hänt, händer eller ska hända. Här förs det goda samtalet och dialoger skapas med barnen i lugn och ro. Det är viktigt att det är just lugn och ro. Måltiden får ta tid.

Allt efter var och ens mognad får barnen själva lägga för sig mat. Barnen uppmuntras att smaka på all mat men ingen blir tvingad.

Vi serverar specialkost till den som behöver.