Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Skallbergets förskola är en nybyggd förskola med helt nya lokaler och stor gård.

Vi har fyra hemvister/avdelningar. De yngre barnen går på Vallmo och Tussilago, och de äldre barnen på Gullrankan och Violen. Vi har sex barngrupper på våra hemvister.

Alla barn äter i förskolans matsal. Matsalen är ljus med många små fönster placerade över en stor vägg som är sex meter hög vilket ger ett fantastiskt ljus i salen. Förutom ljus är den också byggd med hänsyn till ljud.

Vår förskolegård är något utöver det vanliga tycker vi här på Skallbergets förskola. På gården finns stora gröna ytor, men också en skogsdel med blåbärsris och samlingsplats. Det finns gott om utrustning där barnen kan utforska olika material, ljud, vatten och sin motorik. Vi har utmanande lekställningar, balansbanor och vattenlek. På gården finns också en sovstuga där alla barn som sover under dagen på förskolan har sin vila.

Vi har även odling i pallkragar samt egna vinbärsbuskar.

Lite material från förskolan
Förskolegården med skogen i bakgrunden

Material

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

bord med material för skapande
Rum med samlingsplats och olika lekstationer

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användningen av kemikalier på förskolan. Vi köper inte in kemikalier, och om vi behöver använda oss av det så finns dessa inlåsta. Vi är noggranna med materialval vid inköp och ser till att vi handlar rätt saker med rätt märkning, för att vara så säkra vi kan på att vi skyddar våra barn mot felaktig exponering.

 

Papprör lutat mot en bänk och bollar i en låda
instrument och sjalar på en matta på golvet
Liten hand som leker med sand