Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Skogsbackens förskola!

Information om förskolan

Vi är en liten kommunal förskola i Barkarö som ligger i utkanten av Västerås. Förskolan består av två åldersindelade avdelningar, Myran och Björnen.
Myran har plats för de yngsta barnen medan de äldre barnen är på Björnen. Vi har en gemensam härlig gård att vistas på samt gångavstånd till flertal olika lekparker och grönområden.

Personalen består av både förskollärare och barnskötare och vid behov används vikarier från vikarieförmedlingen.

Som en av Västerås stads kommunala förskolor, strävar vi efter att erbjuda undervisning på förskolenivå i en miljö som är tidsenlig och med material som väcker intresse och nyfikenhet. Vi vill att barnen ska ha roligt samtidigt som de lär.

I vår förskola har barnen inflytande och allt vi gör tillsammans har sin grund i deras utforskande av sin omvärld. Genom en väl genomtänkt lärmiljö ges barn förutsättningar till både inflytande och lärande. Lärande sker även genom omsorg under hela barnets vistelsetid på förskolan. Vi ser en fördel med att dela in barnen i mindre grupper under stor del av dagen.

Vi har påbörjat ett projekterande arbetssätt. Alla barn ges möjlighet till stunder där undervisning sker på förskolenivå. Dessa projekt utgår från barnens intressen och frågor.

Skogsbackens har ett mottagningskök. Maten lagas och levereras från Lövängens förskola.