Länk till mer information om IST Home

Så här tycker medarbetarna

Vi arbetar med det viktigaste

Som medarbetare inom förskoleverksamheten är du det viktigaste vi har. Det är du tillsammans med dina kollegor som är med och gör skillnad för våra barn i förskolan och för framtiden!

Caroline Steén

"En del i en gemensam helhet"

Caroline Steén - Förskollärare

Att vara förskollärare innebär för mig att vara en del i den gemensamma helhet som vi tillsammans på Slottsträdgården står för. Utifrån våra styrdokument, gemensamma förhållningssätt samt vårt projekterande arbetssätt skapar vi en lustfylld och föränderlig miljö, där barnens utforskande och lärande står i fokus

Vill du vet mer om hur det är att arbeta hos oss? Läs mer på sök jobb hos oss

Ulrika Pettersson

"Jag ser olikheter som ett värde!"

Ulrika Pettersson - Förskollärare

Att vara förskollärare innebär för mig att utgå från barnens tankar och hypoteser genom ett projekterande arbetsätt. Jag ser olikheter som ett värde i vår verksamhet. Att vi tillsammans på förskolan skapar en föränderlig, lustfylld och utmanande pedagogisk lärmiljö är en förutsättning för lärande. I detta blir det viktigt för mig att utgå från vårt gemensamma ställningstagande på förskolan och våra styrdokument.

Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Läs mer på sök jobb hos oss

Lisa Welén

"Alla barn ska ha en meningsfull dag"

Lisa Welén - Förskollärare

För mig är ett gemensamt ställningstagande viktigt, att vi strävar åt samma håll med barnen i fokus. Jag vill att grunden i utbildningen vilar på ett projekterande arbetsätt med pedagogisk dokumentation och reflektion på olika sätt. Alla barn ska ha en meningsfull dag och vara delaktig i det som sker. På Slottsträdgården är det kollegiala lärandet tydligt då vi stöttar, utmanar och tar tillvara på varandras kompetenser.

Vill du vet mer om hur det är att arbeta hos oss? Läs mer på sök jobb hos oss