Länk till mer information om IST Home

Fakta

Slottsträdgårdens förskola!

Sedan januari 2012 finns vi på Skepparbacken 3 mellan polishuset och slottet. På Slottsträdgården är barnen indelade i tre hemvister Blå, Gul och Röd efter ålder och mognad. Detta för att ge möjlighet till mindre sammanhang men också för att ge förutsättningar för det material som lämpar sig bäst för barnens intresse och behov. På så sätt har varje hemvist sin specifika miljö och karaktär.

Vi är 9 förskollärare och barnskötare samt en enhetsvikarie och logoped. Vi är fördelade på olika hemvister men vi ser oss som ett gemensamt arbetslag där alla barn är allas barn.

På Slottsträdgården har vi ett mottagningskök och maten tillagas i restaurangkök på Bäckby.

Vi har på vår förskola tagit ett beslut om ett projekterande arbetssätt. Det innebär att vi har ett gemensamt projekt som utgår från barnens intresse, behov och förutsättningar. Vi ser ett värde i att samverka med förskolans familjer och barnens projektuppgift blir en del i detta.