Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

På vår förskola arbetar vi mycket med att skapa olika slags mötesplatser/lärmiljöer för barnen. Det är viktigt att dessa är föränderliga utefter barngruppens intresse och behov, att materialen är tillåtande och tillgängliga för barnen och har en förbindelse mellan ute och inne. Vår förskola har en digital ateljé som erbjuder barnen laborativa och digitala verktyg. Vi arbetar i mindre barngrupper, där barnen ges utrymme att utforska material och miljöer i mindre sammanhang. Ute på gården finns stora ytor för lek och rörelse, gräsmattor, asfaltslingor, klätterställningar, träd, buskage och kullar. Barnen har tillgång till lekmaterial som uppmuntrar till rörelseaktiviteter.

Material

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

Lite material från förskolan
Lite material från förskolan

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan. Det har vi gjort genom att rensa ut gammalt material och ersatt med material som uppfyller upphandlingsmyndighetens krav på Giftfri förskola  och andra miljöcertifierade produkter.