Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Södra Källtorps förskola!

Södra Källtorps förskola är en ny förskola som öppnade i oktober 2022. Förskolan ligger i stadsdelen Södra Källtorp med närhet till skog och grönområden.

Avdelningar

Förskolan består av fyra avdelningar. 

Språk och rörelse, samt barnens delaktighet i fokus

På Södra Källtorps förskola har vi ett nyfiket och öppet förhållningssätt där barnens delaktighet och inflytande är i fokus. Vår undervisning är lustfylld och miljöerna lockar till lek. Vi har en levande ateljékultur där barnen får möta, prova, utmana och utveckla sin kompetens.

På förskolan finns en unik möjlighet att inspirera till rörelseglädje tidigt i barnens liv. I såväl iscensatt lek och dans, som i den fria leken, på upptäcktsfärd över stock och sten i skogen utvecklar barn sin kroppsuppfattning, motorik och koncentrationsförmåga.

Leken binder samman språk och rörelser och egentligen allt vi gör på förskolan. Det är i leken vi kan lära känna barnet och dess intressen, behov och önskningar. För att kunna ta hand om barnens frågor och funderingar i den planerade undervisningen arbetar vi med pedagogisk dokumentation och barns 100-språk. Det innebär att vi uppmuntrar barnen att använda både det verbala språket och de många estetiska språken vi har tillgång till som människor.