Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

På Södra Källtorps förskola ser vi miljön som den tredje pedagogen. Våra lärmiljöer bjuder på många olika ingångar att utforska och undersöka, prova och återkomma. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation där spår av undervisningen, exempelvis i form av fotodokumentationer, alltid finns kvar i miljön vilket ger barnen möjlighet att reflektera, minnas, inspireras, kommunicera och fortsätta utforska och undersöka i leken.

Förskolans miljöer och material syftar till att stödja, inspirera och utmana barnen i deras utveckling och lärande. Vi strävar efter att erbjuda och iscensätta lärorika miljöer, erbjudanden och aktiviteter där varje barn känner mening, gemenskap och glädje.

En levande ateljékultur

Vi har en levande ateljékultur där barnen får möta, prova, utmana och utveckla sin kompetens inom såväl det verbala språket, kroppsspråk/mimik, nyfikenheten för texter, symboler och bilder men även den stora rikedom av estetiska språk som finns. Måleri, musik, dans, foto, tecknade, digitala verktyg och lera används för att vidga barnens världsbild och skapa nya spännande frågor och hypoteser som lockar till nya upptäckter.

 

handavtryck på ruta
Jordglob och pennor i ett fönster
Liten hand som leker med sand

Miljöer som inspirerar till rörelseglädje och lek

I förskolan finns en unik möjlighet att inspirera till rörelseglädje tidigt i barnens liv. Gården och vår utemiljö bjuder in till lek, kreativitet, fantasi och rika möjligheter att utforska. I såväl iscensatt lek och dans, som i den fria leken, på upptäcktsfärd över stock och sten i skogen utvecklar barn sin kroppsuppfattning, motorik och koncentrationsförmåga. Leken binder samman språk och rörelser och egentligen allt vi gör på förskolan. Det är i leken vi kan lära känna barnet och dess intressen, behov och önskningar.

Giftfri förskola

Vi arbetar för en hållbar framtid, såväl ekologisk som ekonomisk och social. Vi värnar om hela förskolan, såväl barn som familjer, pedagoger, material och naturen i vårt närområde. Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användningen av kemikalier på förskolan.