Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Tillgång till olika material har stor betydelse på förskolor. Det är bland annat genom det olika materialen som barn leker och upptäcker. På Solgläntans förskola har vi varierande material som finns tillgängligt för barnen att upptäcka bland. Materialet varierar från färdigt med en förutbestämd tanke till ofärdigt som barnen själva får forma och fantisera kring. Det skapar en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnen har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

Inomhusmiljön

Då förskolan upplevs ha en villaliknande känsla erbjuds barnen flera olika rum att vistas i som byggs upp utifrån barnens intressen men också de behov vi kan se i den aktuella gruppen. Rummen växlar mellan liv och rörelse till mer harmoniska aktiviteter.

I mitten av huset har vi ett större rum med bord i som vid lunchtid blir en matsal. Då dukas maten upp på ett buffébord där barnen själva tar maten.

En bild på ett lekrum uppbyggt som ett café. 
En bild på ett rum med böcker och kuddar. 

Utomhusmiljön

Solgläntans bakgård är en plats med möjligheter till liv och rörelse. Här finns öppna ytor men även ett stationstänk med exempelvis en hinderbana och utomhusatélje där vi pedagoger är med och stöttar i aktiviteter.

En bild på en del av gården med en mindre hinderbana.
En bild på en del av gården med en mindre hinderbana. 

Både inomhus och utomhus ligger det huvudsakliga syftet i att följa barnens intressen. Därför är miljöerna omformbara där även material byts ut med jämna mellanrum för att locka till nya upptäckter.