Länk till mer information om IST Home

Sök jobb hos oss

Så här är det att jobba hos oss

På Soltorpets förskola är du en del i våra arbetslag. Vi arbetar med kollegialt lärande och att ta del av varandras kompetenser och olikheter. Genom att komplettera varandra i arbetslaget får du möjlighet att göra det du är bäst på. Vi har tre storarbetslag på förskolan och det är två avdelningar per arbetslag.

Vi utgår ifrån barngruppens intresse och behov samt de styrdokument som vi skall luta oss mot. Vi strävar efter att skapa lärmiljöer som inspirerar barnen och som lockar till utforskande och lek. Tillsammans skapar vi förutsättningar för barnens utbildning. Processerna dokumenteras och vi reflekterar i arbetslaget och tillsammans med barnen.

Hos oss möter du engagerade och kompetenta kollegor och får tillgång till digitala lärverktyg, ständig kompetensutbildning och en tydlig organisation. Vi erbjuder också friskvårdsförmån, utearbetskläder och pedagogisk lunch.

Vi strävar efter Alltid bästa möjliga möte- i alla möten.

Vi delar med oss

På måndagar har vi olika grupper där vi diskuterar vi tillsammans vad som är aktuellt just nu, vart vi befinner oss, vad vi behöver utveckla och eventuell litteratur. Detta är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Vår pedagogista deltar i dessa möten varannan måndag.
Vi har reflektionstid avdelningsvis måndagar och fredagar. Vi tror även på det kollegiala lärandet och vi delar med oss av goda exempel på våra arbetsplatsträffar eller avdelningsmöten.

En gång per termin har vi nätverksträff tillsammans med Bjurhovdasmyckets förskola. Vi har tidigare varit en och samma enhet så vi upplever det viktigt att vi strävar efter att dela med oss till varandra. Rektorerna har ett nära samarbete med varandra för att skapa de bästa förutsättningarna för Bjurhovdas barn och medarbetare.

Nyfiken på oss?

Hör av dig till rektor Anna-Maria Barnelius för att få veta mer om oss på Soltorpet.

I Västerås stads förskolor tror vi på ett kollegialt lärande mellan både verksamheter och kollegor. Det ser vi som viktiga framgångsfaktorer för att du ska kunna fokusera på ditt uppdrag. Vi vill att du ska lyckas!

Som medarbetare i en av våra förskolor är du en del i vårt gemensamma arbete med att skapa den bästa förskolan för varje barn i Västerås Stad.

Jobba med det viktigaste

Vårt mål är att bli en ledande skolstad där alla barn har tillgång till bästa möjliga lärande. För att lyckas med det behöver vi de bästa medarbetarna! Tillsammans hjälper vi våra barn att utvecklas till kunniga, kreativa, kompetenta och ansvarstagande individer i Västerås och världen. Vi hoppas att du vill vara med på resan och vara en viktig del i att lägga grunden till det livslånga lärandet.

Se lediga tjänster och ansök via Västerås stads webbplats

Förmåner för dig som arbetar hos oss

Hos oss får du friskvårdsbidrag. Det kan du bland annat använda till träning, friskvård och massage. Du får också arbetskläder som används för utomhusaktiviteter. Om du är nyutexaminerad förskollärare får du en mentor som stöttar och vägleder dig i din nya roll. Utöver de förmåner som är unika för dig som jobbar i förskola och skola kan vi även erbjuda andra saker, så som föräldrapenningtillägg, tjänstepension, försäkringar och mycket mer. Dem kan du läsa mer om på länken nedan.

Övriga förmåner för dig som jobbar i Västerås stad 

Utvecklas med oss

Hos oss får du växa i din yrkesroll. Vi arbetar aktivt för att utveckla olika former för kollegialt lärande där alla lär av varandra. Här får du kompetensutveckling i form av utbildningar och nätverk, olika utvecklingsmöjligheter som arbetslagsledare, barnpilot, mentor för nya förskollärare, samt traineeprogram för blivande skolledare, bara för att nämna några alternativ. Det betyder att du har goda möjligheter till nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare.