Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Innemiljöer

Innemiljön är uppbyggd med sex avdelningar med vikväggar emellan så att vi kan öppna upp ytorna mellan grupperna. Vi observerar barnens intressen och nyfikenhet och formar miljön med detta som grund samtidigt som vi lutar oss mot Skollagen, läroplanen för förskolan och Västerås stads pedagogiska inriktning. Vi strävar efter att hålla vår lärmiljö flexibel, levande och kontinuerligt under utveckling. Till vår hjälp i arbetet har vi vår pedagogista samt självklart barnens tankar och idéer. Vi strävar efter att skapa ett tydligt stationstänk där barnen skall kunna dela in sig i mindre sammanhang som skall gynna deras utbildning.

Utemiljöer

På förskolan finns det fyra gårdar i olika storlekar. De yngsta barnen har en mindre gård i anslutning till avdelningarna. Detta för att skapa en trygg och lugn miljö i starten. På den stora gården har vi stora ytor att röra oss på och en skogsslänt där det finns möjlighet att utforska insekter och att träna sin motorik. Vi har även närområdet tillgängligt som vi regelbundet besöker genom utflykter med barnen. Det kan handla om att uppleva skog och natur, djur och växtlighet genom olika årstider.

Material

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi blandar ”ofärdiga” material tillsammans med färdigt så barnet själv kan blanda och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

Lite material från förskolan
Lite material från förskolan

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan. Det har vi gjort genom att göra medvetna val på allt material som används på förskolan. Vi arbetar även mycket med återvinning och återanvändning.