Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Regnskog projicerat på dinosaurier som står på olika byggklossar
Olika sorters klossar i en hylla

Olika rum, olika syften

På Solvägens förskola är vi lyckligt lottade med många olika rum för olika syften. På båda avdelningarna har vi rum för ateljé, plats för bygg- och konstruktionslek, bord för olika aktiviteter som pussel och pärlande. Det finns även rum för både rörelse och läsning på varje avdelning. Vår tanke är att barnens miljö ska vara föränderlig och tillåtande, den förändras och anpassas av och efter de barn som går hos oss.

Bland de yngre barnen på Junibacken använder vi rumsavskiljare för att skapa plats för barnen att leka i mindre grupper. På Saltkråkan har vi ett mycket populärt system där barnen ”väljer rum” med namnlappar.

Barnen arbetar i mindre grupper under hela dagen. Vi laborerar med ljud- och ljusmiljön för att skapa trivsel, till exempel finns ljudabsorberande material som hjälper till att hålla nere störande ljud, och många små ljuskällor skapar föränderligt ljus.

Alla rum har ett syfte, eller många olika. Rummets utformning hjälper till att visa vilka möjligheter som finns i rummet för barnen. Vi i personalen arbetar varje dag för att hitta rätt balans mellan tydlighet och tillåtande. Under alla årstider arbetar vi med odling och hållbarhet så det är något som syns på flera olika sätt i våra miljöer, både inomhus och ute på gården. 

Utegård med rutschkana och sandlåda
Lövkonst uppsatt på fönster, gröna tomater morgnar på fönsterbrädan

Material på barnens nivå

För att uppmuntra barnen till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen hos oss lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Under de olika årstiderna samlar vi in olika naturmaterial som barnen kan använda för att bygga och skapa med.

Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

Barnen har målat utifrån bilder av Monet
Läshörna med böcker och ett tak av tyllgardin och ljusslingor

Språk och kommunikation som grund

Vi arbetar medvetet med språk och kommunikation, bland annat genom daglig reflektion tillsammans med barnen. Vi har även en tanke med att miljöerna ska stödja barnens språkande. På samma sätt som mindre grupper stödjer barnens lek och utveckling stödjer det också språket.

Vi arbetar mycket med läsning på hela förskolan. Det finns tydliga platser för barnen att samlas och läsa med en vuxen eller för sig själva. Vi tänker också att böcker ska vara en del av alla miljöer på förskolan. Vi försöker läsa med alla barn varje dag, vi läser både inne och ute på gården. Vi arbetar systematiskt med boksamtal, alla får möjlighet att vara med i dialogen. All personal på förskolan deltar i Läslyftet. Vi brukade göra regelbunda utflykter till biblioteket, men på grund av pandemin brukar vi istället beställa böcker "take-away".