Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Här får ni en bild av hur vår förskola ser ut, är ni mer nyfikna kan ni boka en tid hos oss för rundvandring. Kontaktuppgifter till oss finns här på hemsidan.

Innemiljöer

Vi på Stigbergsgården är i en förändringsfas gällande våra innemiljöer. Vi arbetar på alla fem avdelningar med pedagogiska för att utveckla våra rum och göra dem till goda lärmiljöer. Lärmiljöerna ska spegla barnens intressen, deras tankar och idéer ska synas i vår innemiljö. Målet är att få lärmiljöer som inspirerar och ger rum i rummen för att barnen ska få vara i mindre sammanhang under sin dag på förskolan.

Ateljen med tillgängligt material

Utemiljöer

Förskolans utemiljöer är indelade i fyra gårdar i olika storlekar. Under en dag på förskolan fördelar vi oss mellan gårdarna för att ge barnen ett minde sammanhang även utomhus. Gårdarna är i behov av en uppdatering. Vi har visioner att förbättra och ge barnen nya utmaningar. Vårt mål är att ge barnen möjlighet till flera aktiviteter utomhus. Det man kan göra inomhus kan man även göra utomhus till exempel att ha skapande aktiviteter så som målning.

Vi har ett fantastiskt läge där vi kan gå direkt från gårdarna ut i skogen. En kort promenad bara, så är vi vid vår samlingsplats i skogen där barnen kan ta del av naturens lekplats. Vi har även goda möjlighetet till öppna lekytor och lekparker i närhet av förskolan samt biblioteket i Skiljebo Centrum.

Stigbergsskogen

Material

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

Lite material från förskolan
Lite material från förskolan

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan. Det har vi gjort genom att rensa ut gammal plast och elektronik. Vi har en inköpsgrupp som gör medvetna val när vi köper in nya material till förskolan, både vad gäller möbler, förbrukningsmaterial samt leksaker. Vi strävar även efter att återvinna och återanvända samt använda oss av naturmaterial.