Länk till Vklass

Aktuellt

Vi flyttar!

Vi får ny förskola december 2020

I december 2020 slås vi ihop med Brandthovda förskola och flyttar till nya lokaler på Järnålderssgatan 2.

VISA MER

Från och med december 2020 kommer vi att flytta in i nya fina lokaler på Järnåldersgatan på Brandthovda. Det är Region Västmanland som äger lokalerna där Sundinska Vretens förskola ligger idag, och nu behöver de använda dem till något annat.

Vår nya förskola kommer att heta Brandthovda förskola och kommer att bestå av 8 avdelningar. Det finns redan idag en förskola som heter Brandthovda förskola, men den kommer tas bort, och de som går där kommer att flytta in i de nya lokalerna tillsammans med oss.