Länk till Vklass

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Innemiljö

Våra barngrupper och deras intressen förändras därav förändras vår lärmiljö. Vi försöker möblera och plocka fram material efter barnens intressen och behov.

Vi delar upp barnen i mindre grupper för att få ett mer lugn och för att alla barn ska få sin röst hörd och behov tillgodosedda.

Alla 5-åringar från våra 4 avdelningar har en grupp tillsammans varje tisdag och torsdag då de bland annat går till skogen och har verksamhet inomhus. Detta för att skapa utmaningar och att barnen får socialt samspel med jämnåriga barn.

I år är vi med i skapande förskola tillsammans med 14 andra förskolor i Västerås stad. Det är för våra 4 och 5 åringar där barnen får ta del av kultur, konst och drama.

Ljusbord med geometriska former
Röd kub

Utemiljö

Vår förskola har två stora gårdar som lockar till lek och rörelse.

Vi är ute mycket om dagarna och "det vi kan göra inne kan vi även göra ute".

Vi utnyttjar även grönområdena och lekparkerna i vårt närområde.

Lekställning med rutschkana
Snöklädd utegård

Material

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad.

Material i ateljén
Pennor sorterade i glasburkar

Giftfri förskola - Parfymfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan. Det har vi gjort genom att:

  • Rensat bland gamla plastleksaker
  • Beställer material som är fria från PVC.
  • Plockat bort gamla utklädningskläder
  • Vi har ingen gammal elektronik som leksaker