Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Innemiljö

Barnens intressen, lek och innehållet i pågående projekt är utgångspunkt för utformningen av våra lärmiljöer. Miljöerna anpassas och förändras därför kontinuerligt för att på bästa sätt bjuda in till lek och skapa goda förutsättningar för lärande och utveckling.

Utemiljö

På vår gård finns rika möjligheter till lek, utforskande och rörelse.

Material

För att barnen ska kunna ta egna initiativ och vara kreativa finns material synligt och lättillgängligt för barnen att hämta. Mycket av materialet vi erbjuder är "okodat " vilket innebär att det kan få olika funktion i olika lekar och sammanhang.

Konstruktion med magneter och kulor
Liten hand som leker med sand

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri.