Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Genom tydliga och tillgängliga mötesplatser både inne och ute skapar vi förutsättningar för barnen att kunna upptäcka, utforska och fördjupa sig i olika material på ett lustfyllt sätt. Vi arbetar med bildstöd och tecken som stöd för att skapa de bästa förutsättningarna för barnen att förstå sin vardag på förskolan.

Miljö och material

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

På vår förskola har vi utvecklat miljöer för att uppmuntra till lek och kreativitet. I förskolans ateljéer får barnen möjlighet till skapande verksamhet i form av att måla, rita och konstruera. Lärmiljöerna på avdelningarna är uppdelade i hörnor där vi presenterar olika typer av material. Barnen får bland annat möjighet till bygg och konstruktionlek och möjlighet till en lugn stund i vårt läs och vilorum. På båda avdelningarna finns möjlighet att spela och lägga pussel tillsammans med kompisar och pedagoger vid våra låga bord. Att använda utbytbara hörnor eller stationer innebär att vi kan förändra och skapa nya miljöer utifrån barnens intresse och behov.

Vi använder bildstöd i vår verksamhet för att tydliggöra miljön och göra den begriplig för alla barn. På avdelningarna hittar vi dagscheman med bilder som beskiver dagen och förenklar för barnen hur dagen ser ut och vad vi ska göra.

Vår utemiljö är uppdelad på två gårdar som vi använder flitigt. I utemiljön hittar vi bland annat klätterställning med ruschkana, sandlådor och utekök. I närmiljön hittar vi Himlahöjdens piratlekpark och andra härliga grönområden som vi ofta går till.


Utforskande hörna med djur och natur
Sorterade färgpennor i glasburkar
Dagschema med bilder på barnens nivå
Speldosan Bil Gården
Speldosans Bil Gård
Barn målar i ateljén
Barn undersöker naturmaterial i förstoringsglas

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan. Det har vi gjort genom att sortera bort gammalt material som inte uppfyller kraven för giftfri förskola och endast köper in nytt giftfritt material vid behov.