Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Utanbys förskola!

Välkommen till Utanbys förskola! Vi är en förskola som består av fyra avdelningar, Regnbågen som är en 1-2 årsavdelning,  Månen som är en 1-3  årsavdelning, Solen som är en 3-5 årsavdelning och Stjärnan som är 3-5 årsavdelning det är ca 75 barn och 16 förskollärare och barnskötare.

Vårt specialritade hus mitt i centrum står på grunden där Västerås äldsta förskola stod 1947. Vi har stora lokaler med högt i tak och stora fönster som vetter ut mot gården med bra utrymmen för skapande, rörelse och utforskande lek. Den stora gården inbjuder till fantasifull lek och rörelse som väcker barnens leklust!

Mindre barngrupper

Under stora delar av dagen delar vi in barnen i mindre grupper, dels för att skapa lugn och ro, men också för att kunna se varje barns enskilda behov. Hur vi delar in barnen i grupperna kan se lite olika ut, men målet är att kunna ge varje barn mer tid.

Maten

På Utanby har vi ett eget kök, där vi har en kokerska som lagar maten till oss på förskolan.