Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Miljön på vår förskola ska vara tillgänglig för alla barn. Vi vill att den ska inspirera barnen att utforska omvärlden samt stödja deras utveckling, lärande, lek och kommunikation. För att barnens lärande ska bli mångsidigt och samman­hängande krävs det att arbetssätten varierar och miljön är utmanande och stimulerande. Vi ändrar om i våra miljöer och anpassar dem efter vad barngruppen visar intresse för och behöver utmanas i just nu.

Under större delen av dagen delar vi in barnen i mindre grupper, det gör att varje barn får chans att vistas i ett mindre sammanhang och det ger varje barn förutsättningar att bli sitt bästa jag.

För oss på Utanby förskola har leken en central plats i verksamheten. I lek och i samspel med andra erövrar barn ny kunskap, den stimulerar motorik, kommunikation och samspel. För oss är det viktigt att ge barnen tid för att få utrymme att leka, experimentera och uppleva enskilt och tillsammans med varandra.

Utanby förskola består av fyra avdelningar, Stjärnan, Solen, Regnbågen och Månen. Vi har ett stort hus med flera gemensamma utrymmen som vi använder oss av varje dag.

Rörelserummet

Vi har ett rum som vi kallar rörelserummet. I det rummet finns det olika slags byggmaterial där barnen får chans att bygga och konstruera och där vi kan mötas från olika avdelningar. Vi använder oss av rummet till olika former av rörelse där vi lär med hela kroppen och där vi kan utveckla grovmotorik och främja de olika estetiska läroprocesserna genom att använda oss av hela kroppen.

Vattenrummet

I det här rummet finns det möjlighet att utforska vatten och andra material. Här får barnen chans att utveckla, undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. De får chans att utforska, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

Naturrum

Vi vill erbjuda barnen en miljö där fantasi och lek är i fokus. I naturrummet finns olika saker från naturen, könsneutralt material, som ger alla barn chans att utmana sin egen och varandras kreativitet och fantasi.

Bokhörna

Förskolan ska lägga stor vikt på att stimulera barns språkutvecklig och ta tillvara på deras nyfikenhet att samspela och kommunicera. Genom att läsa och att använda oss av böcker i verksamheten så ger vi barnen och barnen ger varandra ett rikt språk där vi får förståelse för andra och för vår omvärld.

Lite material från förskolan
Lite material från förskolan