Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Vasaparkens förskola!

På Vasaparkens förskola är barnen indelade i fem hemvister men vi har verksamhet i två hus. Hemvisterna är Flygaren, Herden, Smeden, Munken och Rådhuset, efter ålder och mognad. Detta för att ge möjlighet till mindre sammanhang men också för att ge förutsättningar för de material som lämpar sig bäst för barnens intresse och behov. På så sätt har varje hemvist sin specifika miljö och karaktär.

Vi är 17 förskollärare och barnskötare samt enhetsvikarie. Vi är fördelade på olika hemvister men vi ser oss som ett gemensamt arbetslag där alla barn är allas barn.

På Vasaparken har vi två mottagningskök och maten tillagas i restaurangkök på Bäckby.

Vi arbetar utifrån Västerås Stads gemensamma pedagogiska inriktning där projekterande arbetssätt lyfts fram och är en viktig del i vår verksamhet.