Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Innemiljön

Vi tänker oss lärmiljön på avdelningarna som den tredje pedagogen och satsar på att skapa stationer och rum i rummen utifrån barnens behov och intressen. Vi skapar levande miljöer som utformas efter den aktuella barngruppen. Vi vill att lärmiljön ska bjuda in till lek, fantasi och lärande samt främja deras fortsatta utveckling i språk, kommunikation och lek. Alla avdelningar har ateljéer för att uppmuntra barnen till det estetiska utforskandet. Vi använder oss av många olika digitala verktyg så som digitala kameror, iPad, projektor, blue bot och ett digitalt mikroskopägg. Vi använder oss av de digitala verktygen som hjälpmedel för att ta till vara barns alla språk.

Varje avdelning består av två stora rum med små rum i anslutning. Vi äter alla måltider på varsin avdelning och vilan sker i enskilda rum på avdelningarna. Vi delar in barnen i mindre grupper varje dag för att skapa mindre sammanhang för dem. Gruppindelningen ser olika ut för varje dag och vi delar oftast upp barnen i två grupper, en ute och en inne. Sedan delar vi även in dessa grupper i mindre grupper.

Läsa böcker gör vi varje dag

Målningar på gång

Vulkanexperiment

Vi använder oss av bildstöd och takk

Demokrati, vi röstar om vart dagens utflykt ska ske.

Återskapande av sagan om bockarna bruse.

Pyssla myror som barnen har sett i skogen

Material

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

Barn laborerar med föränderligt material

Skapa olika skuggningar med hjälp av olika material och en projektor

Färgkodning med ozobot

Skapa mönster med olika material och ett ljusbord

Minirobot som vi använder för att öva programmering

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan. Det har vi gjort genom att rensa ut leksaker som inte är CE-märkta eller annat skadligt material. Inför inköp av nytt material följs reglerna kring giftfri förskola samt att vi köper in material som är skapat för barn.

Utemiljön

Förskolan har en stor gård med både gräs och asfalterade ytor samt en liten gård på baksidan för småbarnsavdelningen Tuvan. Vi har en gräskulle som vi använder som pulkabacke på vintern och där ett körsbärsträd blommar på våren. Vår gård är en utmärkt lärmiljö där vi försöker ta vara på vår natur och lära oss mer om den. I enlighet med läroplanen arbetar vi för en mer hållbart framtid. Det gör vi på olika sätt, bland annat odlar vi ute på gården tillsammans med barnen. Vi har även flera sandlådor utspridda på gården och ett utekök där barnen har fri tillgång till vatten i sin lek och utforskande av naturen.

Nyckelpiga

Utflykt till björnön och grilla korv till lunch

Vulkanexperiment i sandlådan

Målning på naturmaterial på gården

Höst
Stentavla
Förskolegården: Undersöker insekter med förstoringsglas
Små  röda hus på kullen