Länk till Vklass

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Vi har på Viksäng södra fyra avdelningar med flera rum på varje avdelning där lek och rörelse främjas hos barnen. Genom att ha många rum på avdelningarna kan vi jobba med att dela upp grupperna för att ge barnen en lugn och behaglig lekmiljö. Alla avdelningar har tillgång till vårt rörelserum där barnen får bygga, klättra och ha rörelsegympa med mera.

Solgläntan och Stjärnfallet finns rum där barnen får sova på mjuka madrasser. Maten som vi får av vår egen kock äts inne på avdelningarna.

Vår utegård är uppdelad i flera mindre gårdar. Där finns det stora möjligheter för barnen att utvecklas och stimulera sin lek. Vi har en skogsglänta och stora ytor för barnen att röra sig på.

Vi har tillgång till fina lekparker och skogar i närområdet som vi brukar besöka.

Material

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

tre barn leker med lego
fyra barn sitter på en gungbräda

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan. Det har vi gjort genom att göra mer medvetna val när vi köper in olika material som används på förskolan.