Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Viksäng Södra förskola består av fyra avdelningar med flera rum på varje avdelning där lek och rörelse samt lärande och undervisning främjas hos barnen. I och med de stora ytorna i förskolans lokaler kan barnen delas in i mindre sammanhang för att ge varje barn en lugn och behaglig lek-och lärmiljö.

Alla avdelningar och de tillhörande förskolorna Ekebo och Karlavagnen har tillgång till torget där barnen får bygga och konstrueara, mötas över gränserna, få tillgång till sagans värld, ett rum där det analoga kan möta det digitala.

Solgläntan och Stjärnfallet finns det möjlighet för barnen får sova på mjuka madrasser. Språk och kommunikation genomsyrar förskolans verksamhet.

Maten som vi får av förskolans kock äts inne på avdelningarna.

Vår utegård är uppdelad i flera mindre gårdar. Där finns det stora möjligheter för barnen att utvecklas och stimulera sin lek. Vi har en skogsglänta och stora ytor för barnen att röra sig på.

Barnen har tillgång till fina lekparker och skogar i närområdet.

Material

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

tre barn leker med lego
fyra barn sitter på en gungbräda

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan. Det har vi gjort genom att göra mer medvetna val när vi köper in olika material som används på förskolan.