Länk till mer information om IST Home

Flera skolformer får nya namn

Grundsärskola blir anpassad grundskola

Den 2 juli 2023 byter grundsärskolan namn till anpassad grundskola. Gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning byter också namn, samt benämningen träningsskola försvinner. Läs mer om vad ändringarna innebär här.

Ändringarna innebär att:

  • grundsärskolan byter namn till anpassade grundskolan
  • gymnasiesärskolan byter namn till anpassade gymnasieskolan
  • komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå byter namn till komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå respektive på gymnasial nivå
  • uttrycket utvecklingsstörning ersätts med intellektuell funktionsnedsättning
  • benämningen träningsskola tas bort.

Bakgrund till namnbytet

Beslutet fattades av riksdagen 2022. Förslaget att ändra namn kom från början från elever och startade som ett medborgarförslag.

I utredningen inför beslutet framgår att de tidigare begreppen signalerar att eleverna skulle vara särskilda på ett sätt som är negativt och stigmatiserande. Det nya namnet anpassade skolformer beskriver verksamheten på ett bättre sätt eftersom undervisningen anpassas efter elevernas olika förutsättningar och behov,

Läs mer om namnändringarna på skolverket.se

  • Du är här:
  • $crumb.name /
  • Anpassad grundskola /
  • Flera skolformer får nya namn