Länk till mer information om IST Home

Utmärkelse

Guldäppeljuryns Särskilda Pris 2023

Vi är glada att berätta att Fredrik Söderlund, utvecklare inom Västerås stads förskolor, har tilldelats pris för långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier. Priset delas ut av stiftelsen Yngve Lindbergs Minne med partners.

Fredrik Söderlund arbetar som utvecklare inom Västerås stads förskolor med fokus på hur digitaliseringen kan vara ett tillägg för undervisningen. Fredrik är en av fyra framstående inspiratörer-debattörer-utvecklare av förskola och skola för barn i yngre åldrar som mottagit årets utmärkelse Guldäppeljuryns Särskilda Pris 2023. Idag, den 26 oktober, fick han ta emot priset som delas ut av stiftelsen Yngve Lindbergs Minne med partners.

Grattis Fredrik! Hur känns det att få ta emot Guldäpplejuryns Särskilda Pris 2023?

- Givetvis ger det en energiboost när sitt arbete uppmärksammas, inte minst när det är en nationell utmärkelse och förskolan åter sätter Västerås på kartan! Just kring hur vi arbetar med digitaliseringsfrågor och hur vi har gjort det över lång tid gör att vi fortfarande ligger i framkant. En långsiktighet där vi är många som ska känna sig delaktiga i denna utmärkelse, säger Fredrik.

Pristagare Fredrik Söderlund


Berätta lite om ditt uppdrag i förskolan. Vad är det roligaste i ditt arbete?

- Jag arbetar sedan 10 år som utvecklare för digitaliseringen i Västerås Stads förskolor. Uppdraget innefattar främst inspiration och kompetensutveckling för våra pedagoger. Jag har en bakgrund som förskollärare och specialpedagog.

- Det roligaste med mitt uppdrag är just att jag har möjligheten att arbeta så nära verksamheten, både med den täta kontakten med lärcoacher och rektorer. Att få möjlighet att, till exempel i mina lärgrupper ute på förskolorna, få vara med och påverka hur vi tänker kring våra digitala verktyg, att skapa ett tydligt varför. De digitala verktygen kan vara en accelerator för undervisning och det är en skyldighet sett till vår läroplan att ge våra barn en grundläggande adekvat digital kompetens, fortsätter Fredrik.

Om Guldäppeljuyns Särskilda Pris

Guldäpplejuryns Särskilda Pris delas ut av stiftelsen Yngve Lindbergs Minne med partners. Priset delas ut till en eller flera personer, oftast utanför lärarkåren, som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier. I år har juryn valt att rikta ljuset mot förskolan. Fredrik är en av fyra framstående inspiratörer-debattörer-utvecklare av förskola och skola för barn i yngre åldrar som mottagit årets utmärkelse Guldäppeljuryns Särskilda Pris 2023.

Juryns motivering:

"Fredrik är sedan tio år tillbaka central utvecklare för Västerås förskolor. Med en bakgrund som förskollärare har han under många år arbetat med förskolans lärspridare, personalens delande och kunskapsutveckling. Fredrik bidrar till att sätta förskolans arbete och digitalisering på kartan i hela landet. Han är en efterfrågad föreläsare och inspiratör som knyter ihop läroplanen och förskolans undervisning och praktik med digitala arbetssätt. Fredrik gör professionens erfarenheter synliga och deras röster hörda."

Läs mer om priset på diu.se

Länk till extern webbplatsFokus: barns undran, lärande, trygghet – och röster i världen – Guldäpplet (diu.se)


  • Du är här:
  • $crumb.name /
  • Förskola /
  • Utmärkelse