Så här jobbar vi med särskilt stöd inom förskolan

Vår förskola är en av Skultuna/Romfartunas fyra förskolor, vi är en egen kommundelsförvaltning och tillhör Västerås stad. Våra fyra förskolor tillhör samma enhet, vi hjälper och stöttar varandra samt fördelar våra resurser utifrån behov. På vår enhet har vi en utvecklingspedagog, en egen specialpedagog och en barnpilot på varje förskola.

För oss är det viktigt att alla barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga och välkomna till förskolan, vi jobbar aktivt för att alla barn ska känna sig inkluderade och kunna ta del av det som händer under dagen. Barn som behöver särskilt stöd på grund av fysiska, psykiska eller av andra skäl ska få det. Stödet utformas i dialog med dig som vårdnadshavare och utgår från barnets egna behov och förutsättningar.

Främjande och förebyggande arbete

Att arbeta förebyggande är en viktig del av förskolans uppdrag och ska säkra alla barns hälsa, trygghet och lärande. Vår specialpedagog arbetar både med handledning till pedagogerna och är även ute direkt i verksamheten. När vår specialpedagog deltar i undervisningen är hens främsta uppgift att observera, vägleda och handleda, innan detta sker blir du som förälder alltid kontaktad. Vår specialpedagog har kontinuerliga träffar med förskolans rektor, biträdande rektor och utvecklingspedagog, vid behov deltar även vår Familjevägledare samt pedagoger. Vi gör även pedagogiska kartläggningar och handlingsplaner på både grupp- och organisationsnivå. I de fall där det behövs gör vi även individuella pedagogiska kartläggningar för att säkerställa att alla barn får det stöd de behöver.