Skultuna och Romfartuna förskolors värdegrund

Vårt positiva, lösningsfokuserade förhållningssätt och tron på att alla barn är kompetenta ska alltid genomsyra vår utbildning och undervisning. För oss är goda relationer viktigt och vi tror att utveckling sker i samspel med andra människor. Vi arbetar utifrån att vi är riktigt bra tillsammans. Barn, vårdnadshavare och medarbetare ska alltid erbjudas möten utifrån stadens värdegrund; Alltid bästa möjliga möte.