Länk till mer information om IST Home

"Pedagogerna är lyhörda"

Caroline Söderqvist, förälder till barn på Skultuna förskolor

I Skultuna finns engagerade och kreativa pedagoger som varje dag väcker barnens nyfikenhet såväl i skogen som i ateljén.

Pedagogerna ser barnen och ger dem förutsättningar att utveckla självständighet och lita på sin egen förmåga.
Vi upplever att det alltid finns tid för vårt barn och att pedagogerna gör allt för att barnen ska ha en meningsfull tid på förskolan.Det viktigaste för oss är tryggheten som vår dotter fått sedan hon började på förskolan.
Det har gjort att vi valt att inte byta förskola, trots att den inte alls ligger i närområdet där vi bor.

  • Du är här:
  • $crumb.name /
  • Skultunas förskolor /
  • "Pedagogerna är lyhörda"