Länk till mer information om IST Home

Det här får du om du önskar plats hos oss

Önska skola till årskurs 7

Alltid inom Västerås stad Skolverksamheter

Vi erbjuder mer än kunskap:

 • Välutbyggd elevhälsa
 • Digital skola
 • Bra måltider i skolan
 • SYV (studie- och yrkesvägledning)
 • Röd tråd från förskoleklass till vuxenutbildning

Vår pedagogiska idé

Vi är övertygade om att alla elever vill och kan lära sig. Eleverna har olika:

 • förutsättningar, drömmar och mål
 • förväntningar på att bli sedd, stöttad och utmanad.

Vi ger hänsyn till elevernas behov, ger stöd och stimulans. Vårt mål är att utveckla elevernas kunskap, kompetens och självförtroende i en trygg miljö.

Undervisning med säkrad kvalitet

Vi utvecklar oss ständigt!

Vi arbetar utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Utvecklingen sker bland annat i nätverk för olika skolor (matematik, svenska, specialpedagogik och flertalet praktiskt estetiska ämnen).

Vi uppfyller skolans mål

Skolans uppdrag beskrivs i skollagen. Vi analyserar och utvecklar utbildningen med hjälp av Skolverkets modell för systematiskt kvalitetsarbete:

 • Var är vi?
 • Vart ska vi?
 • Hur gör vi?
 • Hur blev det?

Medarbetarnas kompetens är viktig

Vi erbjuder stöd och kompetensutveckling till lärare och rektorer utifrån aktuell skolforskning- för alla elever ska få möjlighet att lyckas. Det handlar bland annat om att:

 • utveckla undervisningen i klassrummet tillsammans med lärare och rektorer
 • samverka med universitet och högskolor.

Vi kan ge extra stöd och hjälp

På våra skolor finns elevhälsoteam där rektor, psykolog, kurator, skolsköterska, skolläkare och skolans egen specialpedagog ingår. Dessutom har våra skolor tillgång till specialpedagoger inom; syn, hörsel, rörelsenedsättning, autismspektrum, läs- och skrivsvårigheter, lärmiljöer samt logopeder.

Modersmål

Att läsa modersmål underlättar flerspråkiga elevers språkutveckling och lärande. Läs mer på vasteras.se under Barn och utbildning. Vi erbjuder modersmål till:

 • elever som pratar ett annat språk hemma
 • elever som tillhör en nationell minoritet (gäller språken samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch)
 • elever som är adopterade och har grundläggande kunskaper i ett annat språk.


Länk till skolans egen webbplats

Genom att klicka på skolans namn kommer du till skolans egen webbplats.

 

Irstaskolan

Kristiansborgsskolan

Nybyggeskolan

Pettersbergsskolan

Rönnbyskolan

Skiljeboskolan

Tillbergaskolan

Viksängsskolan

Önstaskolan

Har du sökt plats för ditt barn på vår skola?

Alla nya elever får ett välkomstbrev i maj med mer information inför skolstarten i augusti.

2024-02-08

Under våren var det dags att önska skola för dig som har barn som ska börja i förskoleklass eller årskurs 7 hösten 2024. Besked om vilken skola ditt barn fått plats på skickas ut i början av april i grundskolans e-tjänst.

Under maj kommer alla nya elever kommer att få ett välkomstbrev från skolan.

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att ringa eller mejla Kontaktcenter.

Varmt välkomna till oss hälsar vi alla nya elever!

Kontaktcenter
E-postadress: kontaktcenter@vasteras.se
Telefon: 021- 39 00 00, knappval 2
Öppettder: Vardagar klockan 08.00-16.30

Grundskolans e-tjänst

 • Du är här:
 • $crumb.name /
 • Västerås stads kommunala grundskolor önska skola inför årskurs 7