Länk till Vklass

Det här får du om du önskar plats hos oss

Önska skola till årskurs 7

Alltid inom Västerås stad Skolverksamheter

Vi erbjuder mer än kunskap:

 • Välutbyggd elevhälsa
 • Digital skola
 • Bra måltider i skolan
 • SYV (studie- och yrkesvägledning)
 • Röd tråd från förskoleklass till vuxenutbildning

Vår pedagogiska idé

Vi är övertygade om att alla elever vill och kan lära sig. Eleverna har olika:

 • förutsättningar, drömmar och mål
 • förväntningar på att bli sedd, stöttad och utmanad.

Vi ger hänsyn till elevernas behov, ger stöd och stimulans. Vårt mål är att utveckla elevernas kunskap, kompetens och självförtroende i en trygg miljö.

Undervisning med säkrad kvalitet

Vi utvecklar oss ständigt!

Vi arbetar utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Utvecklingen sker bland annat i nätverk för olika skolor (matematik, svenska, specialpedagogik och flertalet praktiskt estetiska ämnen).

Vi uppfyller skolans mål

Skolans uppdrag beskrivs i skollagen. Vi analyserar och utvecklar utbildningen med hjälp av Skolverkets modell för systematiskt kvalitetsarbete:

 • Var är vi?
 • Vart ska vi?
 • Hur gör vi?
 • Hur blev det?

Medarbetarnas kompetens är viktig

Vi erbjuder stöd och kompetensutveckling till lärare och rektorer utifrån aktuell skolforskning- för alla elever ska få möjlighet att lyckas. Det handlar bland annat om att:

 • utveckla undervisningen i klassrummet tillsammans med lärare och rektorer
 • samverka med universitet och högskolor.

Vi kan ge extra stöd och hjälp

På våra skolor finns elevhälsoteam där rektor, psykolog, kurator, skolsköterska, skolläkare och skolans egen specialpedagog ingår. Dessutom har våra skolor tillgång till specialpedagoger inom; syn, hörsel, rörelsenedsättning, autismspektrum, läs- och skrivsvårigheter, lärmiljöer samt logopeder.

Modersmål

Att läsa modersmål underlättar flerspråkiga elevers språkutveckling och lärande. Läs mer på vasteras.se under Barn och utbildning. Vi erbjuder modersmål till:

 • elever som pratar ett annat språk hemma
 • elever som tillhör en nationell minoritet (gäller språken samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch)
 • elever som är adopterade och har grundläggande kunskaper i ett annat språk.


Länk till skolans egen webbplats

Genom att klicka på skolans namn kommer du till skolans egen webbplats.

 

Irstaskolan

Kristiansborgsskolan

Nybyggeskolan

Pettersbergsskolan

Rönnbyskolan

Skiljeboskolan

Tillbergaskolan

Viksängsskolan

Önstaskolan

IST Home Skola

Nytt IT-system för fritidshemmet från den 27 mars 2023

Som vårdnadshavare med barn i fritidshemmet använder du appen IST Home Skola för att hantera ditt barns vistelseschema, anmäla frånvaro och ha dialog med fritidshemmet.

2023-03-23

De kommunala förskolorna och fritidshemmen byter till nytt IT-system den 27 mars. Det nya IT-systemet heter IST Home Skola. Grundskolan fortsätter att använda Vklass under våren. Det betyder att du som har barn i fritidshemmet kommer att använda både Vklass och IST Home Skola under en övergångsperiod. Mer information om när grundskolan byter system kommer.

Det här gör du i IST Home Skola

Du som vårdnadshavare med barn i fritidshemmet använder appen IST Home Skola för att:

 • lägga in ditt barns vistelsetid (schema för när ditt barn är på fritidshemmet)
 • anmäla frånvaro till fritidshemmet
 • lämna information om vem som lämnar och hämtar barnet/eleven
 • ha dialog med fritidshemmet

Det är enkelt att komma igång och använda IST Home Skola. Allt du behöver göra är att ladda hem appen till din iPhone eller Android-telefon och lägga in dina kontaktuppgifter och ditt barns vistelseschema.

Så kommer du igång med IST Home Skola

Läs mer om hur du laddar ner och kommer igång med IST Home Skola på vasteras.se

IST Home - Västerås (vasteras.se)


 • Du är här:
 • $crumb.name /
 • Västerås stads kommunala grundskolor önska skola inför årskurs 7