Länk till Vklass

Kontakta oss

Vet du inte vem du ska kontakta?

Expeditionen: 021 - 39 34 20, Inger Jansson

Öppettider: måndag-torsdag klockan 07.45-15.30, fredag stängt

Postadress: Apalbyskolan, Västerås stad, 721 87 Västerås

Specifika kontakter

Rektor

Mikael Svärdsudd

021- 39 05 05

mikael.svardsudd@vasteras.se

Biträdande rektor

Sofie Åkerlind

021- 39 26 02

sofie.akerlind@vasteras.se