Länk till Vklass

Fakta

Välkommen till Apalbyskolan!

Apalbyskolan ligger i ett naturskönt område på norra Gryta. Vi har grundskoleelever från förskoleklass till årskurs 6 med fritidsverksamhet samt grundsärskola/träningsskola årskurs 1-6. Vi har närhet till både bibliotek och skridskobanor.

På Apalbyskolan utgår vi från ditt intresse - din talang - ditt behov!

  • På Apalbyskolan vet vi att flest sätt vinner!
  • Vi vill att du ska vara med och bestämma hur du lär dig!
  • Vi vill att du ska vara med och bestämma hur du visar vad du lärt dig!
  • Du ska veta vad som krävs för ett visst betyg! Vi väljer vägar som passar dig!
  • På Apalbyskolan vill vi utvecklas! Kritik är bra!
Bild på enté

På Apalbyskolan är arbetslag och teamlärarskap regel utan undantag. Vi ser kritiskt granskande elever och föräldrar som en tillgång. Med fötterna i samtid och blicken mot framtid arbetar vi för att utveckla vår skola till den bästa av skolor.

Verksamheten på Apalbyskolan står aldrig still och det är så vi vill ha det. Så länge det finns elever på skolan kommer vi att sträva efter förnyelse och förbättring. Att leva i en föränderlig värld kräver en grundtrygghet, en stabilitet. Den stabiliteten vill vi erbjuda i form av att vi längtar efter synpunkter från er. Vi vill bli bättre och därför är vi beroende av kritik från er. Detta bygger på ett öppet sinne hos alla som arbetar på Apalbyskolan. Samtliga elever och föräldrar skall känna sig välkomna och att deras synpunkter tas på allvar. Att synpunkter tas på allvar är inte detsamma som att vi tycker lika. Utveckling skapas inte av att alla alltid tycker likadant. Olikheter berikar!

Vi fortsätter vårt arbete med att ständigt bejaka elevens intresse, talang och behov. Det innebär att det gamla skolsystemet struktur i grunden måste förändras och en ny tid kräver naturligtvis metoder och förhållningssätt som är anpassade till samtid och framtid, inte till dåtid.

Vi är övertygade att denna process inte bara finns inom skolans värld utan att det är något vi alla kommer i kontakt med dagligen. Vi lovar att tala med er föräldrar och elever iställer för om. Vi hoppas och räknar med att ni gör detsamma gällande oss.

Med förhoppning om ett utvecklande skolår på vår skola.

Välkommen till Apalbyskolan!