Länk till Vklass

Fakta

Välkommen till Apalbyskolan!

Apalbyskolan ligger i ett naturskönt område på norra Gryta. Vi har grundskoleelever från förskoleklass till årskurs 6 med fritidsverksamhet samt grundsärskola årskurs 1-6. Vi har närhet till både bibliotek och skridskobanor. Idag har vi ca 400 elever och 70 personal.


På Apalbyskolan utgår vi från att alla barn oavsett förutsättningar och förmågor kan lyckas!

Värdegrundsarbete

Apalbyskolans värdegrundsarbete kan delas upp i två delar, KRAM och rastverksamheten.

 

KRAM
Vi arbetar med KRAM där syftet är att skapa en röd tråd genom värdegrundsarbetet på skolan.

K = kamratskap
R = respekt
A = ansvar
M = mod

 

Rastverksamhet
Hos oss på Apalbyskolan är rastverksamheten en viktig del. Fritidshemmet ansvarar för rasterna och skapar många tillfällen för lek och delaktighet genom planerade aktiviteter.

Bild på enté

"Apalbyandan"

På Apalbyskolan arbetar vi mycket med att alla ska känna VI-känsla. För oss på Apalbyskolan så är apalbyandan trygghet, trivsel, delaktighet och tack vare alla delar tillsammans så lyckas vi.


Eleven i fokus

Vi tror på en hög elevdelaktighet och att alla på skolan hjälps åt för att lyckas och komma framåt.


Välkommen till Apalbyskolan!