Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Apalbyskolan
- Möjligheternas skola!


Apalbyskolan ligger i ett naturskönt område på norra Gryta. Vi har grundskoleelever från förskoleklass till årskurs 6 med fritidsverksamhet samt anpassad grundskola årskurs 1-6. Vi har närhet till både bibliotek och skridskobanor. Idag har vi ca 400 elever och 70 personal.

Vår viljeinriktning är att elever, föräldrar och personal på Apalbyskolan:

  • går med glädje till Apalbyskolan
  • känner sig trygga och utvecklas på skolan
  • tillsammans arbetar för ett positivt arbetsklimat där vi stärker varje elevs självkänsla och tilltro till sin egen förmåga

På Apalbyskolan utgår vi från att alla barn oavsett förutsättningar och förmågor kan lyckas!

Gäddeholmsskolan augusti HT-19

Värdegrundsarbete

Apalbyskolans värdegrundsarbete kan delas upp i två delar, KRAM och rastverksamheten.

KRAM

Vi arbetar med KRAM där syftet är att skapa en röd tråd genom värdegrundsarbetet på skolan.

K = kamratskap
R = respekt
A = ansvar
M = mod

Gäddeholmsskolan augusti HT-19

Apalbyandan

På Apalbyskolan arbetar vi mycket med att alla ska känna VI-känsla. För oss på Apalbyskolan så är apalbyandan trygghet, trivsel, delaktighet och tack vare alla delar tillsammans så lyckas vi.

Rastverksamhet

Hos oss på Apalbyskolan är rastverksamheten en viktig del. Fritidshemmet ansvarar för rasterna och skapar många tillfällen för lek och delaktighet genom planerade aktiviteter.

Eleven i fokus

Vi tror på en hög elevdelaktighet och att alla på skolan hjälps åt för att lyckas och komma framåt.

Välkommen till Apalbyskolan!