Länk till Vklass

Grundsärskola

Galaxen på Apalbyskolan

För barn med intellektuell funktionsnedsättning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan. Inom grundsärskolans skolform finns inriktning grundsärskola och träningsskola.

Vårdnadshavare söker plats

Grundsärskolan är en egen skolform med samma läroplan som grundskolan, men med egna kursplaner. De elever som har rätt till grundsärskola är de som inte kan nå grundskolans kunskapsmål beroende på en intellektuell funktionsnedsättning. Din vårdnadshavare ansöker om plats.

Inriktning grundsärkola och träningsskola

Grundsärskolans undervisning är anpassad till elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning.

Inriktningen träningsskola är anpassad till elever med medelsvår eller grav intellektuell funktionsnedsättning.

Elever som har rätt till grundsärskola kan även få sin undervisning integrerad i grundskolan och där läsa enligt grundsärskolans kursplan.

Det finns även en gymnasial fortsättning, gymnasiesärskolan.

 

Information om grundsärskola, Västerås stad

Information om grundsärskola, Skolverket

Grundsärskolans läroplan, Skolverket