Länk till Vklass

Kontakta oss


Fritidshemmet Lövet: 021 - 39 41 16

Fritidshemmet Qvisten: 021 - 39 41 19

Personalrum åk 1-3: 021 - 39 41 20

Personalrum åk 4-6: 021 - 39 41 21

Postadress: Barkarö skola, Västerås stad, 721 87 Västerås

Specifika kontakter

Biträdande rektor

Annica Hallström

021 - 39 41 12

annica.hallstrom@vasteras.se

Skolsköterska

Nina Pettersson

021 - 39 41 15

nina.pettersson@vasteras.se

Vaktmästare

Kent Karlsson

021 - 39 41 39

kent.karlsson@vasteras.se

Speciallärare

Annika Nilsson

021 - 39 41 48

annika.nilsson@vasteras.se