Länk till Vklass

Kontakta oss

Vet du inte vem du ska kontakta?

Expeditionen: Ylva Thane
Öppettider: Måndag, tisdag, torsdag 9-14 och onsdag: 11-16
e-post: ylva.thane@vasteras.se Telefon: 021-396250

Postadress: Bjurhovdaskolan, Västerås stad, 721 87 Västerås


Du som har barn på vår skola når all personal i Vklass.

Specifika kontakter

Biträdande Rektor

Karolina Vinterne

Karolina.vinterne@vasteras.se

Specialpedagog

Helena Nordin

helena2.nordin@vasteras.se

Specialpedagog

Gunilla Persson

gunilla.persson@vasteras.se

Skolsköterska

Kerstin Larsson

021-39 62 52

kerstin2.larsson@vasteras.se

Skolkurator

Mirjam Jonsson

mirjam.jonsson@vasteras.se

Vaktmästare

Sebastian Vieweg

Vaktmästeri

021-39 62 70