Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Bjurhovdaskolan!

Skolan invigdes hösten 2008. Den ligger i de östra stadsdelarna, nära till skog och stora gröna ytor. Vi har även mycket nära till kulturella områden såsom Anundshög och Badelundaåsen.

Bjurhovdaskolan är en F-6 skola fördelat på 15 klasser med 336 elever. På skolan är vi 51 pedagoger som arbetar tillsammans. 

 

Våra ledord

Tillsammans lyckas vi bild

För dig som elev innebär det att du lär dig samarbeta och föra en dialog med kamrater och vuxna. Det är viktigt att du visar och möts av respekt och hänsyn. Du utvecklar din sociala kompetens varje dag i ditt arbete. Här uppskattas du för den du är!

Vi arbetar för att du ska känna arbetsglädje och lust att lära. Du får uppgifter som ger dig intellektuella utmaningar och stimulerar din fantasi. Här tränar och reflekterar du över dina demokratiska rättigheter och skyldigheter. När du lämnar Bjurhovdaskolan har du goda kunskaper för framtida studier.

Bjurhovdaskolan ger kunskap för livet genom:

  • Glädje som ger motivation och skapar trivsel
  • Engagemang hos personal och elever
  • Trygghet där vi visar omtanke om varandra


See the Good!

See the Good! är en finsk forskningsbaserad metod som utvecklar sociala och emotionella färdigheter, positiv skolkultur och lyfter fram styrkor och framgångar både på individ- och gruppnivå. Både hos elever och personalen. Den riktar sig även till föräldrar. Det finns en app, en hemsida samt fysiskt material såsom aktivitetskort.

Det finns något positivt i varje barn och ungdom och alla har rätt att få chansen till att vara sitt bästa jag. Eleverna motiveras av att deras egna styrkor lyfts fram och dokumenteras. Vi på skolan har som uppgift att möjliggöra detta.


TLloggan

På Bjurhovdaskolan har vi trivselledare som bidrar till bättre sammanhållning och en tryggare skolmiljö genom organiseras verksamhet på resterna. Vi har trivselledare från varje årskurs 1-4 som börjar sitt uppdrag med att åka på en utbildningsdag som Trivselledarconceptet håller i. Som trivsellledare tränas eleverna på att organisera, leda, ta ansvar samt olika sätt att dela in lag och lära sig lära ut nya lekar.

Here4Ujr logga

Here 4U Junior på Bjurhovdaskolan arbetar med samarbete, tolerans, säkerhet på internet, barnkonventionen och mänskliga rättigheter med mera. Vi arbetar med att stärka individen och dennes möjlighet att vara en stark positiv förebild för andra. Det vi arbetar med under mötestid förmedlas sedan till övriga elever på skolan.

För mer information om Here 4 U och Here 4 U Junior www.here4u.se