Länk till mer information om IST Home

See the Good!

Läs om den forskningsbaserade metoden som utvecklar sociala och emotionella färdigheter.

Bjurhovdaskolan använder en forskningsbaserad metod från Finland som handlar om att utveckla sociala och emotionella färdigheter på både invidid- och gruppnivå.

See the Good! är en finsk forskningsbaserad metod som utvecklar sociala och emotionella färdigheter, positiv skolkultur och lyfter fram styrkor och framgångar både på individ- och gruppnivå. Både hos elever och personal. Den riktar sig även till föräldrar. Det finns en app, en hemsida samt fysiskt material såsom aktivitetskort.

Det finns något positivt i varje barn och ungdom och alla har rätt att få chansen till att vara sitt bästa jag. Eleverna motiveras av att deras egna styrkor lyfts fram och dokumenteras. Vi på skolan har som uppgift att möjliggöra detta