Länk till Vklass

Kontakta oss

Vet du inte vem du ska kontakta?

Fritidsavdelning Förskoleklass: 021-39 06 72

Fritidsavdelning Åk 1: 021-39 06 75

Fritidsavdelning Åk 3: 021-39 06 73

Fritidsavdelning Åk 2: 021-39 06 74

Expedition: 021 - 39 06 85

malin.akerberg@vasteras.se

Öppettider: måndag-fredag klockan 07.00-11.00

Postadress: Brandthovdaskolan, Västerås stad, 721 87 Västerås

Du som har barn på vår skola når all personal i Vklass.

Specifika kontakter

Biträdande rektor

Helen Porsch

021-39 02 43

helen.porsch@vasteras.se

Skolsköterska

Marie Elmlund

021-39 06 78

marie.elmlund@vasteras.se

Speciallärare

Agneta Andersson

021-39 01 16

agneta2.andersson@vasteras.se

Kurator

Wictor Hoffman

021-397432

wictor.hoffman@vasteras.se

Vaktmästare

Mats Elmerfors

021-39 06 83

mats.elmerfors@vasteras.se

Specialpedagog

Anna Månegarm

anna.månegarm@vasteras.se

021- 39 06 81