Länk till Vklass

Kontakta oss

Vet du inte vem du ska kontakta?

Expeditionen: 021 - 39 45 00, Öppettider: måndag-fredag klockan 08.00-16.00

Postadress: Ekbergaskolan, Västerås stad, 721 87 Västerås

Specifika kontakter

Tillförordnad Rektor

Alzbeta Winberg

021-39 00 16

alzbeta.winberg@vasteras.se

Biträdande Rektor

Catharina Melén

021-39 45 61

catharina.melen@vasteras.se

Kurator

021-39 44 79

Skolsköterska

021-39 45 15

Vaktmästeri

021-39 45 03