Länk till Vklass

Kontakta oss

Vet du inte vem du ska kontakta?

Expeditionen: 021 - 39 45 00, Öppettider: måndag-fredag klockan 08.00-15:30

Postadress: Ekbergaskolan, Västerås stad, 721 87 Västerås

Specifika kontakter

Tillförordnad Rektor

Cecilia Björk

021-39 01 77

cecilia.bjork@vasteras.se

TF Biträdande Rektor

Charlotte Östling

021-39 45 61

charlotte.ostling@vasteras.se

Kurator

021-39 44 79

Skolsköterska

021-39 45 15

Vaktmästeri

021-39 45 00