Länk till Vklass

Kontakta oss

Vet du inte vem du ska kontakta?

Expeditionen: 021 - 39 45 00, Öppettider: måndag-fredag klockan 08.00-15:30

Postadress: Ekbergaskolan, Västerås stad, 721 87 Västerås

Specifika kontakter

Tillförordnad Rektor

Ronnie Hising

021-39 23 38

ronnie.hising@vasteras.se

Biträdande Rektor

Charlotte Östling

021-39 45 61

charlotte.ostling@vasteras.se

Kurator

021-39 44 79

Skolsköterska

021-39 45 15

Vaktmästeri

021-39 45 00