Länk till Vklass

Grundsärskola

Om grundsärskolan

Grundsärskola är till för elever som har en utvecklingsstörning. Den består av två delar, grundsärskola och grundsärskola med inriktning träningsskola. Skoltiden är nio år.

I grundsärskolan går eleverna i mindre grupper med lärare och andra personer som kan ge stöd.

Det finns ett eget fritidshem för elever som är under 12 år och går i grundsärskolan. Elever över 12 år har möjlighet att gå på fritidsklubben.

Information om grundsärskola på Västerås stads webbplats

Grundsärskolan på Ekbergaskolan

Vår grundsärskola omfattar årskurs 1-6 och vi har tre klasser. Grundsärskolan har ett eget fritidshem som heter Lyan. Där går flertalet av särskolans elever. Fritidshemspersonalen jobbar även i skolan, vilket gör att man får en helhetssyn på elevens dag.

Det här erbjuder vi på grundsärskolan:

  • Få elever i klasserna. Runt 10 elever per klass.
  • Hög personaltäthet. Våra fritidspedagoger arbetar med eleverna hela dagen.
  • Tillgång till resurser via centrala elevhälsan.
  • Centralt resursteam, som kan stötta elever och personal.

Ekbergaskolan har ett stort upptagningsområde så de flesta eleverna kommer med skolskjuts till skolan.