Länk till Vklass

Kontakta oss

Vet du inte vem du ska kontakta?

Fritidshem Domherren: 021- 39 83 27

Fritidshem Ugglan: 021- 39 83 24

Fritidshem Örnen: 021- 39 83 53

Förskoleklass Bofinken: 021- 39 83 96

Förskoleklass Koltrasten: 021- 39 83 91

Expeditionen: 021 - 39 83 99, Öppettider: måndag-tisdag klockan 08.00-16.00

Postadress: Fredriksbergsskolan, Västerås stad, 721 87 Västerås

Du som har barn på vår skola når all personal i Vklass.

Specifika kontakter

Biträdande Rektor

Sofie Geibert

021 - 39 10 20

sofie.geibert@vasteras.se

Skolsköterska

021- 39 83 94