Länk till Vklass

Kontakta oss

Vet du inte vem du ska kontakta?

Expeditionen: 021 - 39 87 57, Öppettider: måndag-torsdag klockan 09.00-16.00 och fredag klockan 09.00-11.00

Postadress: Fridhemsskolan, Västerås stad, 721 87 Västerås

Du som har barn på vår skola når all personal i Vklass.

Specifika kontakter

Rektor

Peter Långberg

021-39 48 10

peter.langberg@vasteras.se

Samordnare grundsärskolan Centrala elevhälsan

Helen Ovebäck

021-39 21 60

helen.oveback@vasteras.se

Skolsköterska

Johanna Rohlin Sandberg

021-39 47 21

johanna.rohlin.sandberg@vasteras.se

Samordnare Gymnasiesärskola Centrala elevhälsan

Gunlis Lundholm

021-39 85 66

gunlis.lundholm@vasteras.se