Länk till Vklass

Arbete med stöd

Extra hjälp och stöd

För många barn och ungdomar fungerar skolan bra. Men ibland kan det behövas extra hjälp och stöd. För att kunna ge rätt stöd behövs kunskap och resurser. Det har vi.

Elevhälsa

På vår skola finns ett eget elevhälsoteam som har tillgång till:

• Rektor och/eller biträdande rektor
• Skolläkare eller skolsköterska
• Skolkurator
• Skolpsykolog
• Specialpedagog och/eller speciallärare

Centrala elevhälsan

När vi har behov av ytterligare kompetens får vi stöd från den centrala elevhälsan. Där finns logopeder och specialpedagoger med kunskap inom olika funktionsvariationer.