Länk till mer information om IST Home

Kvalitet och styrdokument

Våra handlingsplaner

Skolan bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete och har arbetat fram olika handlingsplaner bland annat Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling. Vill du ta del av våra planer så är du välkommen att höra av dig till skolan.

Den anpassade grund-, och gymnasieskolans systematiska kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete hjälper oss att utvärdera och utveckla vår verksamhet.

Vad vi ska göra styrs av skolans uppdrag som bland annat beskrivs i skollagen samt den anpassade grund-, och gymnasieskolans läroplaner. Hur vi ska genomföra uppdraget beskrivs i vår gemensamma pedagogiska idé.

Vårt mål är att alla elever ska få möjlighet att utvecklas så lång som möjligt. För att lyckas anpassar vi utbildningen efter elevernas individuella behov. Det gör vi med hjälp av vårt systematiska kvalitetsarbete.

Så här gör vi

Vi analyserar och utvecklar utbildningen med hjälp av Skolverkets modell för systematiskt kvalitetsarbete:

  • Var är vi?
  • Vart ska vi?
  • Hur gör vi?
  • Hur blev det?

Vill du veta mer?

Mer information om skolans uppdrag, det systematiska kvalitetsarbete och grundsärskolans läroplan finns i skollagen och på Skolverkets webbplats.

Skolverket.se