Länk till mer information om IST Home

Kontakta oss


Fritidshemmet Atlantis, förskoleklass
: 021- 39 01 27
Fritidshemmet Stjärnan, årskurs 1: 021-39 02 42
Fritidshemmet Rymden, årskurs 2
: 021- 39 02 44
Fritidshemmet Stjärnan, årskurs 3-6: 021- 39 09 89

Postadress: Fridnässkolan, Västerås stad, 721 87 Västerås

 

Specifika kontakter

Skolkurator

021- 39 27 17

Skolsköterska

021- 39 01 81