Länk till Vklass

Kontakta oss

Vet du inte vem du ska kontakta?

Personalrum: 021 - 39 02 42, Öppettider: måndag-fredag klockan 08.00-16.00

Postadress: Fridnässkolan, Västerås stad, 721 87 Västerås


Fritidshemmet Atlantis: 021- 39 02 44
Fritidshemmet Rymden: 021- 39 09 89
Fritidshemmet Stjärnan: 021- 39 02 42

Du som har barn på vår skola når all personal i Vklass.

Specifika kontakter

Rektor

Cecilia Björk

021-39 01 77

cecilia.bjork@vasteras.se

Kurator

021- 39 44 57

Skolsköterska

021- 39 01 81