Länk till Vklass

Kontakta oss

Vet du inte vem du ska kontakta?

Personalrum: 021 - 39 42 45, 39 42 89, Öppettider: måndag-fredag klockan 06.30-17.30

Postadress: Gäddeholmsskolan, Västerås stad, 721 87 Västerås

Du som har barn på vår skola når all personal i Vklass.

Specifika kontakter