Länk till mer information om IST Home

Kontakta oss

Mälarparksskolan expedition : 021-39 78 16

Fritidshemsavdelningar:

Hagen: 076-695 67 74

Hultet: 072-143 08 62

Lugnet: 076-496 12 45

Tellbo: 076-695 67 73

Personalrum: 021 - 39 42 45, 39 42 89, Öppettider: måndag-fredag klockan 06.30-17.30

Postadress: Gäddeholmsskolan, Västerås stad, 721 87 Västerås

Specifika kontakter

Biträdande rektor

Caroline Larsson

021-39 00 15

caroline.larsson@vasteras.se

Administratör

Linda Wester

021-39 93 80

linda.wester@vasteras.se

Skolsköterska

021-39 80 27