Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Håkantorpsskolan!

Håkantorpsskolan ligger på Skälby i Västerås. Förutom grundskolan finns här förskola, förskoleklass, fritidshem och anpassad grundskola från förskoleklass till årskurs 6. Detta gör att vi kan ha en röd tråd i lärandet från småbarnsåldern till tonåren. Det ger en stor trygghet för barnen. Vi prioriterar kunskap, trygghet, ordning och reda. Vi arbetar därför med TRAAM, som står för värdeorden Trygghet, Respekt, Arbetsro, Ansvar och Miljö.

Fantastisk utemiljö

Vi har närhet till skog, ängar och flera fotbollsplaner. I skogen finns en egen motionsslinga och vintertid har vi tillgång till en egen pulkabacke. På skolgården har vi gungor, klätterställningar, sandlådor, bollrutor, bollplank och basketkorgar. Under lunchrasterna anordnar Trivselledarna gemensamma lekar. Allt detta inbjuder till mångsidig aktivitet.

Traditioner

Vi på Håkantorpsskolan tycker att det är viktigt med traditioner för att öka gemenskapen på skolan. Exempel på några av de återkommande aktiviteter vi har på skolan är:

 • Skolstart
  Varje nytt läsår firar vi med saft och bullkalas på skolgården.

 • Läskampen
  Varje höst genomförs Läskampen under en 5 veckors period. Alla klasser deltar, man läser både hemma och i skolan och räknar antalet minuter.
 • Bad Hair Day
  Varje år inträffar en märklig händelse på skolan. Både elever och vuxna går omkring i underliga frisyrer. En dag fylld med skratt och gemenskap.
 • Håkantorpsruset
  Håkantorpsruset är en av skolans stora idrottshändelser. Den här dagen ger vi oss ut i skogen och springer. Klasserna samlar varv i banan och ser hur långt de kan springa gemensamt.

Fritidshem

På grundskolan finns det fyra fritidsavdelningar, Regnbågen, Misteln, Björken och Kastanjen. Sexåringarna finns på Regnbågen.

Vi på Håkantorpsskolans fritidshem erbjuder alla elever en meningsfull fritid och rekreation. Vi lägger stor vikt i elevernas sociala kompetens och trygghet. Alla elever och föräldrar ska känna sig trygga hos oss.

Varje barn ska känna samhörighet i vår grupp, kunna visa hänsyn och ta ansvar för sig själv. Vi hjälper till med konfliktlösning och motverkar varje tendens till mobbning. Vi strävar också efter ett gott samarbete och en god vardaglig kontakt med föräldrarna.

Leken har en central plats i verksamheten, då vi anser att mycket av lärandet sker genom lek. I leken får eleverna utveckla sin fantasi, kreativitet, social kompetens och erfarenhet. Förutom lek erbjuder vi eleverna aktiviteter såsom skapande, skogen, lekpark, digitala verktyg, rörelser inne och ute, dans och musik.

Vår undervisning och aktiviteter är kopplade till läroplanen och är anpassade utifrån de enskilda eleverna samt gruppens behov av utveckling.

Förskoleklass

Håkantorpsskolans förskoleklasser heter Regnbågen. Vi arbetar både i helgrupp och i mindre grupper för att hinna se varje barn och deras behov.

Leken är viktig i verksamheten eftersom man där tränar och utvecklar grunden till den sociala kompetensen. Vi arbetar på lekfulla sätt med både matematikinlärning och läs-, skriv- och språkinlärning genom både Bornholmsmodellen och Sol-skola.

Vi arbetar kontinuerligt med värdegrunden genom skolans ledord TRAAM (trygghet, respekt, arbetsro, ansvar, miljö). En gång i veckan går vi till skogen eller på utflykt i närområdet. Vi har även idrott en gång i veckan i skolans gymnastiksal. Där finns många olika redskap som vi använder för att träna motoriken och ha roligt tillsammans.

Bild på enté