Länk till Vklass

Så här tycker medarbetarna

Vi jobbar med det viktigaste

Som medarbetare inom grundskoleverksamheten är du det viktigaste vi har. Det är våra medarbetare som får verksamheten att fungera. Du hjälper till att få en hel stad att fungera, genom att utveckla och ta hand om våra elever i skolan. Här kan du läsa mer om vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss.

Bild på speciallärare

"Jag brinner för att arbeta språkutvecklande!"

Agneta Hagelin - Speciallärare

Det är utmanande och berikande att arbeta på en mångkulturell skola med flerspråkiga elever.

Vårt språkutvecklande arbetssätt berör hela skolan och dess verksamhet. Jag brinner för att arbeta språkutvecklande något som jag känner att jag verkligen får chansen till på Hällbyskolan. Min drivkraft är att se eleverna lyckas efter att ha stöttat deras språk och ämneskunskaper på olika sätt. Jag finner stor inspiration i att kunna använda mångfalden som en resurs i undervisningen. Vi är en relativt liten skola vilket enligt mig är en styrka då vi alltid har nära till varandra och möjlighet att stötta varandra i olika situationer. Vi är ett glatt gäng på skolan, ambitiösa och har högt i taket. Alla brinner för att eleverna skall lyckas och få en bra framtid.

"Jag älskar utmaningarna på vår skola"

Lina Sweijer - Förstelärare

För mig är omtanke, men också tydlighet, nyckeln till ett gott samarbete och framgång både med elever och vårdnadshavare. 

Vår skola är mångkulturell och för mig är det viktigt att bygga goda relationer i varje möte med eleverna och deras föräldrar. Ett gott samarbete öppnar upp för nya möjligheter. Jag vill att mina elever ska känna att de lyckas och når sina mål. Genom ett tydligt ledarskap, varierad undervisning, bildstöd och datorer skapas motivation och en lust och nyfikenhet för lärande. Elever som får chansen att lyckas blir glada och ansvarsfulla individer.