Länk till Vklass

Så här tycker medarbetarna

Vi jobbar med det viktigaste

Som medarbetare inom grundskoleverksamheten är du det viktigaste vi har. Det är våra medarbetare som får verksamheten att fungera. Du hjälper till att få en hel stad att fungera, genom att utveckla och ta hand om våra elever i skolan.

På vasteras.se kan du läsa mer om hur det är att arbeta i Västerås stad.

Jobb och karriär - Västerås (vasteras.se)

"Jag älskar utmaningarna på vår skola"

Lina Sweijer - Förstelärare

För mig är omtanke, men också tydlighet, nyckeln till ett gott samarbete och framgång både med elever och vårdnadshavare. 

Vår skola är mångkulturell och för mig är det viktigt att bygga goda relationer i varje möte med eleverna och deras föräldrar. Ett gott samarbete öppnar upp för nya möjligheter. Jag vill att mina elever ska känna att de lyckas och når sina mål. Genom ett tydligt ledarskap, varierad undervisning, bildstöd och datorer skapas motivation och en lust och nyfikenhet för lärande. Elever som får chansen att lyckas blir glada och ansvarsfulla individer.