Länk till Vklass

Kontakta oss

Vet du inte vem du ska kontakta?

Expeditionen: 021 - 39 02 00, Öppettider: måndag-fredag klockan 07.30-16.00

Postadress: Hällbyskolan, Västerås stad, 721 87 Västerås

Förskoleklass 072-141 63 07

Fritidshem F-1 072-141 63 07

Fritidshem 2-3 072-141 63 08

Du som har barn på vår skola når all personal i Vklass.

Specifika kontakter

Rektor

Helen Sangemark

021-39 88 05

helen.sangemark@vasteras.se

Skolsköterska

021-39 02 04

Kurator

021-39 03 63

Skoladministratör

021-39 02 00

Specialpedagog

021-390203