Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Hällbyskolan!

Vår skola är en grundskola från förskoleklass till årskurs 6. Vi är en en-parallellig skola belägen vid Hällbyskogen på Bäckby. Vi tror på ett starkt samarbete med er föräldrar för att, tillsammans med er, ge ert barn de bästa förutsättningarna för framtiden!

Bild på skolan utvändigt

Trygg skolmiljö

Vi är en fin liten skola. Just nu är vi cirka 150 barn och 30 medarbetare på skolan. På Hällbyskolan ska både barn och vuxna trivas och känna att de utvecklas. Våra barn har rätt till en trygg skolmiljö och att inte bli utsatta för kränkande behandling av något slag. Barnen ska ha goda baskunskaper och en god social kompetens när de lämnar Hällbyskolan.

Aktiva raster

Vi har fräscha lokaler, fantastiska omgivningar med gräsytor, fotbollsplaner och Hällbyskogen med ett motionsspår. Under rasterna kan barnen spela fotboll, basket, hoppa rep eller leka fritt på gården. Skolans personal satsar på aktiva raster med aktiviteter för att skapa en trygg rastsituation. Som förälder är du naturligtvis mycket betydelsefull. Tillsammans kan vi stötta ditt barn på bästa sätt. Vi tycker att det är mycket trevligt om du hälsar på i skolan när du har möjlighet.